T1

Metodica predarii matematicii         Metodica predarii  si evaluarii disciplinelor din invatamantul primar le ofera viitoarelor cadre didactice si cadrelor didacticce actuale un mod principal de formare si informare asupra pregatirii optime a propriului parcurs didactic, educativ si scolar in vederea obtinerii unor rezultate apreciabile si considerabile la clasele de elevi.

1. Formarea limbajului matematic la copilul preşcolarR1