pub 19

Metodica predării limbii şi literaturii române în înv. Primar si Gimnazial

           Metodica predarii  si evaluarii disciplinelor din invatamantul primar le ofera viitoarelor cadre didactice si cadrelor didacticce actuale un mod principal de formare si informare asupra pregatirii optime a propriului parcurs didactic, educativ si scolar in vederea obtinerii unor rezultate apreciabile si considerabile la clasele de elevi. 


1. ACHIZITIILE LINGVISTICE ALE PRESCOLARULUI SI SCOLARULUI MIC.

2. CURRICULUM NATIONAL – COMPONENTE.

3. CURRICULUM NUCLEU SI CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII.

4. DEFINITIA SI OBIECTUL METODICII.

5. DETERMINAREA CALITATII AUZULUI FONEMATIC.

6. DEZVOLTAREA CAPACITATII DE EMITERE A MESAJULUI SCRIS.

7. DEZVOLTAREA CAPACITATII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS.

8. TAXONOMIA ITEMILOR. EXEMPLIFICARE LA LIMBA SI LITERATURE ROMANA IN INV. PRIMAR.

9. LECTURA EXPLICATIVA.

10. METODA FONETICA, ANALITICO-SINTETICA.

11. FUNCTIILE EVALUARII SCOLARE.

12. EVENIMENTELE INSTRUIRII. EXEMPLIFICARE LA LIMBA ROMANA IN INVAT. PRIMAR.

13. LECTURA INDEPENDENTA.

14. OBIECTIVELE CADRU ALE STUDIERII LIMBII SI LITERATURII ROMANE IN INVAT. PRIMAR.

15. OBIECTIVELE OPERATIONALE ALE STUDIERII LIMBII SI LITERATURII ROMANE IN INVAT. PRIMAR.

16. TIPURI DE CONVERSATIE LA LECTIILE DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA IN INVAT. PRIMAR.

17. PROBLEMATIZAREA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA, IN INVAT. PRIMAR.

18. EXERCTIUL LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA IN INVAT. PRIMAR.

19. POVESTIREA: CONDITII SI ETAPE.

20. REALIZAREA COMPUNERILOR.

21. OBIECTIVELE DE REFERINTA ALE STUDIERII LIMBII SI LITERATURII ROMANE IN INVAT. PRIMAR.

22. ELEMENTE DE NOUTATE IN CONDITIILE SCOLARIZARII LA 6 ANI.

23. JOCUL DIDACTIC, LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA IN INVAT. PRIMAR.

24. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE FOLOSITE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA PENTRU INVAT. PRIMAR.

25. PROGRMA SCOLARA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA PENTRU INVAMANTUL PRIMAR

26. MUNCA CU MANUALUL SI CU ALTE CARTI.

27. METODE CARE AU STAT LA BAZA INSUSIRII CITIT-SCRISULUI.

28. OPERATIILE EVALUARII SCOLARE. EXEMPLIFICARE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA IN INVAT. PRIMAR.

29. PRINCIPALE TIPURI DE LECTIE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA IN INVAT. PRIMAR.

30. SELECTAREA MANUALELOR SCOLARE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA PT INVAT. PRIMAR.

31. PERIOADE IN PREDAREA CITIT-SCRISULUI. PREZENTARE GENERALA.

32. PLANIFICAREA CALENDARISTICA SI PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA PT. INVAT. PRIMAR.

33. TIPURI DE TEXTE NON-LITERARE STUDIATE/UTILIZATE IN PERIOADA POSTABECEDARA.

34. FORMAREA LITERELOR ALFABETULUI PRIN ELEMENTELE GRAFICE PRELITARELE.

35. INSTRUIREA DIFERENTIATA LA LIMBA ROMANA, IN INVATAMANTUL PRIMAR.

pub 8

pub 16