T1

Metodica predarii educatiei muzicale


           Metodica predarii  si evaluarii disciplinelor din invatamantul primar le ofera viitoarelor cadre didactice si cadrelor didacticce actuale un mod principal de formare si informare asupra pregatirii optime a propriului parcurs didactic, educativ si scolar in vederea obtinerii unor rezultate apreciabile si considerabile la clasele de elevi.

A. METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIFICE EDUCAŢIEI MUZICALE

1. METODE DE COMUNICARE ORALĂ

2. METODE DE COMUNICARE BAZATE PE LIMBAJUL INTERN

3. METODE DE COMUNICARE SCRISĂ

4. METODE DE EXPLORARE ŞI DESCOPERIRE A REALITĂŢII

5. METODE BAZATE PE ACŢIUNE

6. METODE DE RAŢIONALIZARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII

B. METODE MODERNE DE EDUCAŢIE MUZICALĂ

C. ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE ÎN PROCESUL DE MODERNIZARE A METODOLOGIEI DIDACTICE
R1