pub 19

METODICA PREDĂRII CUNOAŞTERII MEDIULUI

             Metodica predarii  si evaluarii disciplinelor din invatamantul primar le ofera viitoarelor cadre didactice si cadrelor didacticce actuale un mod principal de formare si informare asupra pregatirii optime a propriului parcurs didactic, educativ si scolar in vederea obtinerii unor rezultate apreciabile si considerabile la clasele de elevi.

1. IMPORETANTA METODICII CUNOASTERII MEDIULUI SI OBIECTUL DE STUDIU AL ACESTEI METODICII

2. REPERE PRIVIND EVOLUTIA STADIALITATII LA PRESCOLARI

3. PROCESUL DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE A noţiunILOR LA COPILUL PREŞCOLAR

4. COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

5. INTEGRAREA PROGRAMEI SCOLARE DE CUNOASTEREA MEDIULUI IN NOUL CURRICULUM PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

6. OBIECTIVELE PEDAGOGICE PENTRU DISCIPLINA METODICA CUNOAŞTERII MEDIULUI PREŞCOLAR

7. PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC AL ACTIVITATII DE CM. DIN GRADINITA

8. FORMAREA SI ELABORAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE
pub 8

pub 16