T1

DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV. (JOC DIDACTIC) ACTIVITATEA DE EDUCATIE PLASTICA

Elemente de joc: foi de hîrtie şi cariocă
Scopul: a dezvolta capacitatea de comunicare; a spori imaginaţia şi atenţia.
Desfăşurarea

        Se pregătesc 4-5 desene simple. Se împarte clasa în 4-5 echipe. Învăţătoarea prezintă desenele la cîte un elev din echipă. Elevul care a văzut desenul are misiunea să explice desenul membrilor grupului. Fiecare membru (înafară de cel ce explică) desenează pe foaia sa desenul imaginat. Apoi se prezintă desenul iniţial şi se compară.

R1