DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV. (JOC DIDACTIC) ACTIVITATEA DE EDUCATIE PLASTICA

Elemente de joc: foi de hîrtie şi cariocă
Scopul: a dezvolta capacitatea de comunicare; a spori imaginaţia şi atenţia.
Desfăşurarea

        Se pregătesc 4-5 desene simple. Se împarte clasa în 4-5 echipe. Învăţătoarea prezintă desenele la cîte un elev din echipă. Elevul care a văzut desenul are misiunea să explice desenul membrilor grupului. Fiecare membru (înafară de cel ce explică) desenează pe foaia sa desenul imaginat. Apoi se prezintă desenul iniţial şi se compară.