T1

28. OPERATIILE EVALUARII SCOLARE. EXEMPLIFICARE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA IN INVAT. PRIMAR.

Evaluarea este componenta majora a procesului didactic si trebuie tratata in stransa legatura cu aceste activitati didactice (predarea, invatarea). Evaluarea este o activitate care vizeaza sa determine modul sistematic si obiectiv al impactului, eficacitatii, eficientei si pertinentei activitatilor fata de obiectivele lor, in vederea ameliorarii. Evaluarea presupune 3 operatii interdependente in cuantificarea rezultatelor scoalre: controlul sau verificarea-prin care se constata calitatea si cantitatea cunostiintelor teoretice si practice dobanditte de elev; apreciarea; notarea. Ultima operatie este codata diferit de la un sistem la altul sau chiar in interiorul aceluiasi sistem: prin calificative-E,F.B.,B,S,I; litere-A,B,C,D; cifrele de la 1-5 de la 1-10, de la 1-20, crescator sau descrescator. In invat. primar autohton de masa, rezultatele evaluarii se exprima prin acordarea de calificative, notate in catalog, carnet de elev si diverse evidente, insa uneori se impune acordarea de punctaje (si chiar note), in ideea unei mai fidele descrieri a rezultatelor scolare, mai cu seama in vederea efectuarii unor cercetari pedagogice, a ierarhizarii elevilor la concursuri, olimpiade sau in cazul participarii la alte competitii. 

R1