pub 19

25. PROGRMA SCOLARA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA PENTRU INVAMANTUL PRIMAR

 Face parte din aria curriculara limba si comunicare. Programa scolara este un document normative ce are un rol deosebit de important descriind conditiile invatarii si criteriile dezirabile pentru realizarea acesteia, precizand obiectivele cadru, obiectivele de referinta, continuturile deinvatare, activitatiile de invatare ascoate acestora, standardele curriculare de performanta. Incepand cu anul scolar 2003-2004, programele scolare pentru invatamantul primar propun activitati de invatare concepute preponderant ludic. În situatia curriculum-ului scolar pentru Aria curriculara Limba si comunicare a fost necesara operarea unor schimbari la nivelul obiectivelor de referinta pentru clasa I si a II-a în vederea relaxarii ritmului de lucru, în special la clasa I, si a realizarii individualizarii demersului didactic, astfel încât sa existe solutii profesioniste pentru nevoile de scolarizare impuse de diferentele de vârsta cronologica, dar si de diferentele de dezvoltare psihologica si emotionala a elevilor.  Astfel, curriculum-ul şcolar al disciplinei Limba şi literatura română pentru ciclul primar  creează, prin ansamblul obiectivelor de referinţă, o hartă echilibrată a ceea ce înseamnă competenţă de comunicare la această vârstă, accentuând asupra elementelor de interacţiune în grup, de cooperare.  Schimbările făcute în cadrul ariei Limbă şi comunicare au fost susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare, de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizare a unor instrumente adecvate de evaluare. Prezentul document (programa scolara)  cuprinde: obiective cadru (urmărite pe parcursul ciclului primar); obiective de referinţă urmărite pe parcursul fiecărei clase; activităţi de învăţare pentru fiecare obiectiv de referinţă (sugestii de exerciţii/activităţi care pot conduce la atingerea obiectivelor); conţinuturi. De altfel, scopul studierii disciplinei Limba şi literatura română în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii etc., să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete în viaţa de zi cu zi, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare. În acest sens, curriculum-ul de faţă are la bază modelul comunicativ-funcţional, model ce presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare orală, de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris (“citirea/lectura”) şi de exprimare scrisă. Programa şcolară subliniază importanţa cunoştinţelor dobândite de elevi în plan formativ, este instrumentul de la care se porneşte în realizarea proiectării didactice, conţinând obiective cadru, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi ale învăţării şi standarde curriculare de performanţă facilitând în acest mod un demers educativ flexibil, ce permite profesorului adaptarea cadrului formal la personalitatea sa şi la caracteristicile elevilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

pub 8

pub 16