pub 19

21. OBIECTIVELE DE REFERINTA ALE STUDIERII LIMBII SI LITERATURII ROMANE IN INVAT. PRIMAR.

Sunt considerate subdiviziuni ale obiectivelor cadru, intrucat specifica rezultatele asteptate ale invatarii pentru fiecare an de studio si urmaresc progresia in achizitia de competente si de cunostiinte de la un an de studiu la altul. O. de R. reflecta reconfigurarea conceptului de comptetenta in comunicare astfel incat acesta sa fie adaptat noii varste de debut a scolaritatii. Exemple de obiective de referinta: pentru clasa 1: sa înteleaga semnificatia globala a mesajului oral; sa integreze cuvintele noi în Enunturi; sa manifeste curiozitate pentru lectura; sa scrie corect litere, silabe, cuvinte. Pentru clasa 2: sa distinga sensul cuvintelor într-un enunt; sa pronunte clar si corect enunturi; sa manifeste interes pentru lectura; sa scrie corect, lizibil si îngrijit texte. Pentru clasa 3: să sesizeze corectitudinea  unui enunţ oral; să pronunţe clar şi corect un mesaj; să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare; să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare; să povestească în scris fragmente dintr-un text citit. Pentru clasa 4: să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog; să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare; să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc un text; să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

pub 8

pub 16