pub 19

20. REALIZAREA COMPUNERILOR.

 In scoala este menita atat sa le dezvolte elevilor capacitatea de exprimare scrisa si orala, cat sis a contribuie la formarea lor intelctuala, morala si estetica. In cadrul compunerilor, creativitatea isi gaseste expresie deopotriva prin originalitatea formala, originalitatea continutistica si privind articularea structurarii materialului, in cazul unui eseu, presupunand valorificarea anumitor cunostiinte. Etapele alcatuirii unei compuneri sunt: alegerea temei/subiectului si stabilirea continutului; inventiunea (cautarea ideilor); dispozitiunea (elaborarea planului); eloctiunea (elaborarea compunerii). In procesul didactic, aceste etape se concretizeaza in elaborarea compunerilor collective, astfel: are loc anuntarea temei, dezvoltarea ei, alcatuirea planului compunerii, elaborarea orala a compunerii, scierea compunerii, fie pe table, de catre c.d., fie individual in caiete, de catre elevi. In invatamantul primar se pot realize urmatoarele tipuri mari de compuneri: compuneri pe baza unor material de sprijin (proverb, zicatori); compuneri libere; compuneri-corespondenta si cu destinatie oficiala; compuneri gramaticale. Dupa tehnica folosita de invatator, compunerile scoalre pot fi; cu inceput dat; cu sfarsit dat; cu termini de sprijin; cu propozitii de sprijin. In ultima situatie enuntata, compunerea se poate realize ca text lacunar. Dupa modul de expunere predominant, compunerile pot fi: narrative, descriptive. In predarea-invatrea tehnicii de realizare a compunerilor, c.d. trebuie sa tina seama de posibiltiatile individuale de lucru ale elevilor. Evaluarea compunerilor trebuie sa aiba in vedere: incadrarea in tema/concordant dintre titlul compunerii si continut; respectarea structurii unei compunerii; incadrarea in dimensiunea propusa; corectitudinea formaularii enunturilor din compunere; inlantuirea logica si coerenta a ideilor; originalitatea tratarii subiectului; expresivitatea exprimarii. In functie de tipul compunerii, se adauga noi elemente, de specificitate pentru respective compunere. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

pub 8

pub 16