T1

Cucu

Jocul „Cucu”

Scopul: deconectare psihică.
Obiective operationale: să-si însusească versurile si melodia cântecului, să execute
miscările cerute de textul cântecului.
Resurse didactice: Jocul muzical „Cucu”, de Gr. Teodosiu
1. Cu - cul s-a as - cuns în crâng, Me r– gem, mer- gem
2. Hai co – pii să-l că - u – tăm Si din cuib să-l
toti cân – tând Si cu o – chii-n - chisi vom sta,
a - lun - găm, Ci - ne-l ve - de mai cu - rând,
Final
Pâ - nă cu – cul va cîn – ta. Cu – cu, cu – cu!
Se va fa - ce cuc la rând.
Desfăsurarea jocului
Copiii asezati în cerc, tinându-se de mâini, merg în pas de mars spre dreapta, pe primele
patru măsuri si spre stânga pe următoarele patru măsuri. Aceleasi miscări se repetă pe strofa
a II-a a cântecului, în timp ce copilul „cuc” se ascunde undeva în împrejurimi. Pe Final,
copilul cuc strigă din ascunzătoare „cucu”, „cucu” iar restul copiilor aleargă în căutarea lui.
Copilul care a găsit „cucul”, îl scoate din ascunzătoare si devine el însusi cuc; ceilalti copii

îsi iau locurile în cerc, iar jocul se reia de la capăt; cucul găsit intră de asemenea în cerc.

R1