T1

Ninge, ninge

Jocul „Ninge, ninge”

Scopul: îmbogătirea vocabularului, dezvoltarea auzului muzical.
Obiective operationale: să cânte si să execute miscări de brate si picioare în ritmul cerut.
Resurse didactice: Jocul muzical „Ninge, ninge”, Versuri si muzică: A. Motora Ionescu
Nin – ge, nin– ge , nin –ge-n - ce - ti - sor,
Ca - de, ca - de, câ - te- un ful – gu - sor
Câm–pul, po– mii si în – tre – gul sat Hai - nă
al – bă toti au îm – bră – cat Hai co – pii la
Tri, li, li, si
să – ni – us Co – lo sus pe der - de – lus Pâr – ti – e!
Tri, li, li, Pâr - ti - e! Stri – gati co – pii! (strigăt)
Desfăsurarea jocului
Copiii asezati în cerc sau în coloană, stau drepti, cu palmele duse le umăr. Simultan cu
cântarea, fac următoarele miscări de brate si picioare: pe cuvintele „ninge, ninge”, duc bratele
lateral cu revenire (1-2, 1-2); pe cuvintele „ninge-ncetisor” bat ritmic din palme pe toate silabele
pronuntate (respectând ritmul duratelor respective); pe cuvintele „cade, cade,” din nou
duc bratele lateral cu revenire si asa mai departe, până la cuvintele „Hai copii la sănius” care
se cântă concomitent cu mers ritmic pe loc, călcând de fiecare silabă pronuntată, cu respectarea

duratelor de optimi si pătrimi.

R1