T1

Cu mingea

Jocul „Cu mingea”

Scopul: îmbogătirea vocabularului si dezvoltarea auzului muzical.
Obiective operationale: să-si însusească textul si melodia cântecului, să arunce si să prindă
mingea în ritmul cântecului.
Resurse didactice: mingi, Jocul muzical „Cu mingea”.
1. Hai – deti la joa – că, ză - pa – da s-a to - pit.
2. Cu mic, cu ma - re, hai ve - seli să zbur - dăm.
3. Na ti - e, dă-mi mi – e, u i - te, ui – te-a - sa
- 11 -
Si ghi - o - ce - lul Ia - răsi s-a tre - zit.
Cu min–gea noas – tră, Hai să ne ju - căm.
Hei, prin–de-o bi - ne, Vezi de n-o scă - pa!
Desfăsurarea jocului
Copiii stau asezati fată în fată pe două linii la distantă de un metru. Cei din prima linie
au fiecare câte o minge în mână.
Toti copiii cântă primele două strofe mergând ritmic pe loc. La strofa a III-a începe
jocul cu mingile, care se aruncă la partenerii din fată si iarăsi vin înapoi, dar pe cât posibil
în ritmul cântecului – pe fiecare măsură o aruncare de minge.

Jocul se reia de mai multe ori.

R1