T1

Vulpea si gâstele

Jocul „Vulpea si gâstele”

Scopul: îmbogătirea vocabularului si dezvoltarea auzului muzical.
Obiective operationale: să cânte si să execute miscările cerute de text.
Resurse didactice: Jocul muzical „Vulpea si gâstele” , Muzică si versuri: A. Motora Ionescu
Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga Gâs – te – le prin iar – bă stau la sfat,
Vi - ne ho– to - ma– na a– dul- me- când,
Tot ca ea si - re – te hai si noi,
Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga Vul– pea-si fa –ce pla – nuri de fu - rat
Fu - ră câ – te-o gâs – că, rând pe rând.
Să a - du – cem gâs – te- le -na - poi.
Desfăsurarea jocului
Copiii asezati în cerc merg, unul după altul, cântând în timp ce un copil vulpe pândeste
dintr-un colt, gata să se repeadă în cârdul gâstelor – strofa I; pe strofa a II-a vulpea fură, pe
rând , 2-3 gâste si le duce în bârlogul ei (coltul dinainte stabilit).
După terminarea strofei a III-a , toti copiii se duc în bârlogul vulpii si iau înapoi gâstele

furate. Jocul se reia de la început, cu altă vulpe si alte gâste furate.

R1