T1

DOMENIUL EXPERENTIAL (JOC DIDACTIC) – STIINTA ACTIVITATEA DE CUNOASTEREA MEDIULUI

 JOC DIDACTIC: POŢI SĂ RASPUNZI CORECT?

           SCOP:
Consolidarea cunoştinţelor legate de cele trei medii de viaţă( apă, aer, pământ).
Educarea unor deprinderi elementare de protejare a mediului înconjurător.
Verificarea capacităţii elevilor de a formula propoziţii.
Verificarea unor deprinderi de muncă şi practic – gospodăreşti.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
să grupeze animalele în funcţie de mediul lor de viaţă (apă, aer, pământ);
să înlăture din tablouri acele elemente care pot polua aceste medii (natura);
să formuleze propoziţii pe baza imaginilor prezentate;
să aplice la colţul naturii deprinderile practic –gospodăreşti formate.
SARCINA DIDACTICĂ:
Gruparea animalelor pe cele trei medii de viaţă:apă, aer, pământ.
Înlăturarea din tablou a elementelor poluante pentru mediul de viaţă  respectiv. Îngrijirea plantelor şi peştişorilor de la colţul naturii.
MATERIAL DIDACTIC:
Trei tablouri reprezentând cele 3 medii de viaţă: apă, aer, pământ;siluete de animale, imagini reprezentând acţiuni realizate de elevi, câte o bilă albă şi una neagră pentru fiecare copil.
           DESFĂŞURAREA JOCULUI:
           În prima parte elevii intuiesc cele trei tablouri afişate. Vin apoi pe un rând şi aleg de pe masă câte un jeton cu un animal, îl denumesc şi îl aşează pe panoul ce reprezintă mediul său de viaţă. Învăţătoarea alege şi ea un jeton pe care îl aşează greşit iar elevii trebuie s-o corecteze.
            După gruparea animalelor, elevii privesc tablourile încercând să găsească acele elemente care pot dăuna naturii (poluează mediul). Ex: În apă sunt aruncate sticle, cutii. În aer este mult fum.

            În partea a doua învăţătoarea arată pe rând câte o imagine ce reprezintă o acţiune întreprinsă de către om. Elevii precizează dacă imaginea dăunează sau nu naturii. Dacă acţiunea este în favoarea naturii ridică bila albă, dacă acţiunea dăunează naturii ridică bila neagră. În locul imaginilor folosite ca suport se pot mima diferite acţiuni, fie de către învăţătoare, fie de către elevi. În final se desfăşoară activităţi gospodăreşti la colţul naturii, iar apoi elevii vor sădi în curtea şcolii flori, adună hârtii.

R1