pub 19

32. PLANIFICAREA CALENDARISTICA SI PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA PT. INVAT. PRIMAR.

Proiectarea activitati didactice prespune: lecturarea programei, planificarea calendaristica, proiectarea unititatilor de invatare si/sau a lectiilor. Planificarea activitatii didactice este un document care reflecta interpretarea personala a programei de catre cadrele didactice, aigurand adaptarea demersului educational la situatia concreta din clasa, pornind de la obiectivele precizate de programa scolara. Planificarea are valoare orientativa si se realizeaza la inceputul anului scolar. Proiectarea si planificarea materiei oricarui obiect de invatamant are o importanta deosebita in dozarea judicioasa a timpului; intelegerea obiectivelor pe care o disicplina si le propune; familiarizarea cu noile concept din domeniul curriuclumului; stabilirea schemei orale; proiectarea testelor; inventarierea resurselor si selectarea unor mijloace material la indemana c.d.; adecvarea continuturilor; parcurgerea unor continuturi care sa valorifice experienta de viata; realizarea proiectarii disciplinelor optionale. Planificarea materiei ofera informatii pretioase asupra continuturilor parcurse in cadrul procesului formative-instructiv, si in ce priveste expectatiile si in ce priveste continuarea demersului intreprins. Cerintele proiectarii unitatilor de invatare sunt urmatoarele: centrarea demersului pe obiective; reflectia asupra oviectivelor. Alegerea manualelor scolare si intocmirea schemei orare sunt elemente care trebuie sa preceada planificarea calendaristica si proiectarea unitatilor de invatare. Proiectul unitatii de invatare (propus de C.N.C.) solicita precizarea urmatoarelor elemente: unitatea scolara; disciplina; clasa; invatator/institutor; unitatea de invatare; numarul de ore alocate. Proiectul didactic al unei lectii este un instrument de lucru care deescrie concdeprea unui scenariu didactic. Proiectul unei lectii ofera o viziune de ansamblu asupra demersului didactic anticipat sau ionterprins, fiind un document cu caracter orientativ. 

pub 8

pub 16