T1

2. CURRICULUM NATIONAL – COMPONENTE.

 Este un concept multidimensional. Include o familie de cicluri curriculare. Este structurat in curriculum nucleu corespunzator numarului minim de ore de la fiecare disciplina obligatorie de invatamant si Curriculum la decizia scolii, care poate fi conceput ca o aprofundare, ca o extindere la nivelul disciplinei elaborate la nivelul scolii sau optional. Curriculum de limba romana pentru invatamantul primar, elaborat in 1998, reprezinta o noua etapa in reforma curriculara fata de momentul 1995, cand modelul didactic, apreciat ca nerevelant si artificial, propunea trei domenii ale disciplinei: citirea, lectura si comunicarea. Curriculum-ul actual recurge la modelul comunicativ-functional, care inglobeaza receptarea mesajului oral si a celui scris precum si exprimarea orala si scrisa. Ghidurile metodologice sunt parti ale curriculumului.  Curriculumul pentru invatamantul primar este structurat in functie de un model comunicativ functional, care presupune dezvolatarea integral atat a capacitatilor de receptare si de exprimare orala, cat si a capacitatilor de receptare a mesajului scris si de exprimare scrisa. 

R1