T1

15. OBIECTIVELE OPERATIONALE ALE STUDIERII LIMBII SI LITERATURII ROMANE IN INVAT. PRIMAR.

 Pot fi definite ca scopuri imediate al unei lectii, prin care se oncretizeaza rezultatele lectiei sub forma de diferite achizitii, in capacitatea de a aplica cele invatate in situatii diferite, de a face noi corelatii, de a anliza, sintetiza sau evalua cele invatate. Obiectivele operaţionale au un caracter concretşi sunt realizate în diferite situaţii de învăţare (lecţii din cadrul limbii si literaturii romane). Sunt obiective care descriu cât mai corect posibil, concret şi clar starea finală a şcolarului, deoarece reprezintă o reflectare a rezultatului învăţării, a progresului în cunoaştere şi acţiune înregistrat de şcolar. Deoarece obiectivele operaţionale stabilesc în termeni observabili şi măsurabili modificările cognitive şi acţionale pe care trebuie să le înregistreze şcolarul în urma situaţiilor de învăţare create de profesor, trebuie să probeze că elevii au suportat/înregistrat aceste modificări. Formularea obiectivelor operaţionale se va face apelând la verbe de acţiune care să convingă pe profesor că după ce s-a încheiat secvenţa de învăţare vor apare şi se vor manifesta modificările propuse în comportamentul şcolarului. 

R1