T1

Din bucătele

                 

                         Jocul „Din bucătele”


Scopul: reconstituirea unui obiect din părtile lui componente.

Obiective de referintă: să asambleze, să reconstituie imaginea desenată a corpului uman din bucătele tăiate.

Resurse didactice: un plic cu toate elementele necesare pentru fiecare elev, desenul corpului
uman pe care trebuie să-l reconstituie elevii.

Desfăsurarea jocului:
Cadrul didactic va împărti tuturor elevilor câte un plic care contine bucătele tăiate ale unui
desen ce reprezintă corpul uman. Propunătorul va arăta elevilor desenul corpului uman pe care
trebuie să-l obtină ei asamblând bucătelele tăiate din plic. Se va stabili timpul de lucru .
Acest joc se poate desfăsura si sub formă de concurs. Numele elevilor va fi scris pe tablă si
în functie de rapiditatea si corectitudinea executării sarcinii vor fi câstigătorii concursului. Locul
I va fi elevul care în cel mai scurt timp a reconstituit corect imaginea desenată a corpului uman.

R1