T1

Jocul literelor

„Jocul literelor”

Scopul: formarea capacitătii de a recunoaste literale alfabetului.
Obiective operationale: să formeze cât mai multe litere de tipar din betisoare.
Resurse didactice: cutia cu betisoare
Desfăsurarea jocului
Fiecare elev are pe bancă cutiuta cu betisoare. La comanda propunătorului „Începeti!”
elevii vor forma pe bănci literele alfabetului , pe care le-au învătat (majuscule de tipar).
După un timp, la latitudinea propunătorului – acesta va spune: „Stop!”. Elevii încetează
jocul.

Câstigă cel care a format mai multe litere.

R1